Poďme!

Zo série kázní:

Posledné zamyslenie v sérii kázní z (1.kapitoly) Marekovho evanjelia zhrnulo podstatu nášho zámeru – ukázať, že Ježiš tu žil a pôsobil s jasným cieľom, s misiou od Otca, ktorú nebol ochotný vymeniť ani na úkor zjavného úspechu jeho prvotnej služby v Kafarnaume. Ježišov misijný postoj, ísť k ľuďom a kázať evanjelium, nás inšpiruje a vyzýva, aby sme nasledovali Jeho príklad. Je k tomu však potrebné, aby sme, podobne ako On, reagovali na potreby okolo nás, zostávali napojení na Otcov zdroj a aby sme sa neustále posúvali vpred.