Keď je všetko inak

Zo série kázní:

Rečník

Tento advent je výrazne iný ako tie, ktoré sme doteraz zažili. Tieto Vianoce budú iné, ako ich poznáme. Počas tohto adventu sa pozrieme na príbehy ľudí prvých Vianoc. Paradoxne pre mnohých z nich to bolo tiež úplne iné, ako si predstavovali či čakali, a my sa chceme z ich príbehov naučiť niečo dôležité pre dnešok. Dnes sa pozrieme na tak trošku zabudnutého muža Vianoc. Je to Ježišov pozemský otec – Jozef. Biblia nezaznamenáva žiadny jeho výrok a predsa je jeho odkaz tak silný, obzvlášť pre súčasnú dobu. Ježiš sa nenarodil do rodiny rabína, cteného farizeja, alebo známeho zákonníka, či bohatého remeselníka, ale do rodiny obyčajného tesára. Ježiš sa rodí do pohnutých príbehov ľudí dodnes. Jeho veľkosť nepotrebuje našu vznešenosť, či jedinečnosť, len našu otvorenosť. Napriek tomu, že Boh ku nemu opakovane prehovoril len vo sne, Jozef na základe toho konal nesebecky, čestne a veľmi odvážne. K čomu pozýva tento iný advent každého z nás.