Nedeľa vízie

Zo série kázní:

Žijeme v jedinečnom čase a na jedinečnom mieste. Máme za sebou dva roky pandémie, ktorá veríme, že už speje ku koncu. Po 10 rokoch sme opäť v našej krajine mali sčítanie ľudu a jedna z vecí, ktorú sme sa dozvedeli je, že počet ľudí, ktorí sa nehlásia k žiadnemu vierovyznaniu stúpol o 10 %, a teda štvrtina našej krajiny neverí v Boha. Stúpa inflácia a neďaleko našich hraníc hrozí globálny vojnový konflikt.
Aké je naše miesto v tomto svete. K čomu nás Boh volá v tomto čase.
Veríme, že naša vízia sa nemení a rastie vo svojej urgencii. Svet okolo nás chce vidieť skutočného autentického Boha bez náboženskej škrupule. Túži poznať odpovede na otázky, ktoré sme si doteraz nemuseli klásť. Svet okolo nás potrebuje vidieť miesta, ktoré budú priestorom pre stretnutie živého Boha.
Potrebujeme byť ľuďmi, ktorí prežívajú premieňajúci dotyk Ježišovej lásky. Svet okolo nás chce zažiť cirkev, ktorá zmocnene slúži iným. Pridajte sa ku nám, ako si to budeme pripomínať prečo sme tu.