Naše vypočuté modlitby

Zo série kázní:

Potom ako sme posledné 4 nedele čítali 4 kľúčové modlitby zaznamenané v Biblii, si dnes prečítame ešte jednu. Ale len prečítame. Je to príbeh o tom, ako to nie je vždy jednoduché modliť sa a zároveň o sile modlitby. Ďalej budeme pokračovať tak, že budeme počuť príbehy o našich osobných vypočutých modlitbách. Oslovili sme päť vzácnych ľudí z nášho spoločenstva a spýtali sme sa ich dve jednoduché otázky. Povedz nám o modlitbe, ktorú si sa modlil a Pán Boh ju vypočul. A aké by bolo Tvoje povzbudenie pre všetkých nás v tom, ako sa máme modliť. Veľmi sme sa potešili z Vašich príbehov a z toho, čo v oblasti modlitby zažívate.