Séria kázní: Keď sa modlím

Naše vypočuté modlitby

Potom ako sme posledné 4 nedele čítali 4 kľúčové modlitby zaznamenané v Biblii, si dnes prečítame ešte jednu. Ale len prečítame. Je to príbeh o tom, ako to nie je vždy jednoduché modliť sa a zároveň o sile modlitby. Ďalej budeme pokračovať tak, že budeme počuť príbehy o našich osobných vypočutých modlitbách. Oslovili sme päť vzácnych ľudí z nášho spoločenstva a spýtali sme sa ich dve jednoduché otázky.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Zmenený osud

Po modlitbe Otče náš, azda druhou najčastejšie spomínanou modlitbou v Biblii je Jábecova modlitba. O Jábecovi vieme veľmi málo. Nevieme takmer nič o tom, čo v živote urobil. Vieme „iba“ to, ako to urobil. V dlhom rodokmeni sa pisateľ Kronickej knihy Biblie akoby zastaví, a porozpráva nám krátky a predsa signifikantný príbeh.

Vypočuť kázeň »
Sheldon Armitage

Pavlova modlitba o pomoc

Tretia kapitola Listu Efezanom nám zaznamenáva nádhernú modlitbu, ktorú sa apoštol Pavol modlil za cirkev. Je to modlitba vyjadrujúca našu potrebu Božej pomoci k tomu, aby sme dokázali prijať a pochopiť veľkosť Kristovej lásky. Pavol vyjadruje svoju túžbu, aby bola cirkev jednotná a v tejto jednote slúžila svetu, zakorenená a upevnená v láske.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Ježišova modlitba za nás

24 hodín pred ukrižovaním a približne 6 týždňov pred na nebo vstúpením sa Ježiš modlil najdlhšiu zaznamenanú modlitbu v celej novej zmluve. Dovoľuje nám nahliadnuť do hĺbky svojho srdca, odkrýva pred nami to, čo považuje za najdôležitejšie. Modlí sa za oslávenie Božie, modlí sa za všetkých svojich učeníkov a modlí sa za tých, ktorí ho ešte nespoznali.

Vypočuť kázeň »