Ježišova modlitba za nás

Zo série kázní:

24 hodín pred ukrižovaním a približne 6 týždňov pred na nebo vstúpením sa Ježiš modlil najdlhšiu zaznamenanú modlitbu v celej novej zmluve. Dovoľuje nám nahliadnuť do hĺbky svojho srdca, odkrýva pred nami to, čo považuje za najdôležitejšie. Modlí sa za oslávenie Božie, modlí sa za všetkých svojich učeníkov a modlí sa za tých, ktorí ho ešte nespoznali. Pozrieme sa na to, za čo sa modlí, čo je z Ježišovej perspektívy najdôležitejšie, keď sa modlí za nás a za svet. Inde v Biblii sa dozvedáme, že táto modlitba, akoby nikdy neskočila. Písmo nám opisuje Ježiša pri svojom Otcovi a hovorí, že sa aj teraz prihovára naďalej za nás. Táto modlitba mení náš pohľad na náš život a svet okolo nás.