Pavlova modlitba o pomoc

Zo série kázní:

Tretia kapitola Listu Efezanom nám zaznamenáva nádhernú modlitbu, ktorú sa apoštol Pavol modlil za cirkev. Je to modlitba vyjadrujúca našu potrebu Božej pomoci k tomu, aby sme dokázali prijať a pochopiť veľkosť Kristovej lásky. Pavol vyjadruje svoju túžbu, aby bola cirkev jednotná a v tejto jednote slúžila svetu, zakorenená a upevnená v láske. Avšak k tomu, aby sme takto ako Božie deti žili, sami najskôr potrebujeme uchopiť plnosť tejto nekonečnej lásky. Musíme Kristovu lásku zažiť a spoznať jej dimenzie v osobných životoch. Potom dokážeme rozprávať o nej a slúžiť v jej sile aj iným.