Zmenený osud

Zo série kázní:

Po modlitbe Otče náš, azda druhou najčastejšie spomínanou modlitbou v Biblii je Jábecova modlitba. O Jábecovi vieme veľmi málo. Nevieme takmer nič o tom, čo v živote urobil. Vieme „iba“ to, ako to urobil. V dlhom rodokmeni sa pisateľ Kronickej knihy Biblie akoby zastaví, a porozpráva nám krátky a predsa signifikantný príbeh. Vlastne nie príbeh, ale modlitbu. Jábec bol muž, ktorý spôsobil veľkú bolesť už pri narodení, dostal meno „bolesť“, a vo svojom živote mal na sebe stigmu bolesti. Až kým sa modlil život meniacu modlitbu. A tá zmenila všetko. Pozrieme sa na to, čo sa modlil v tejto modlitbe a môžeme sa ju modliť aj my.