O čom sa cestou rozprávate?

Zo série kázní:

Jedna z otázok, ktorú Ježiš kládol je popísaná v evanjeliu Lukáša, 24. kapitole. Znie takto:

I spýtal sa ich: „O čom sa takto idúcky rozprávate?“

Čo je v našom živote tak dôležité, že sa o tom radi rozprávame? Čo je zmyslom nášho života? Náš pohľad na Boha (naša teológia) formuje náš pohľad na človeka a to ovplyvňuje náš pohľad na svet a naše poslanie vo svete. Ak je náš príbeh zredukovaný tak náš pohľad na Boha bude obmedzený a ponímanie našej misie bude limitované.