Prečo vidíš smietku ale brvno nie?

Zo série kázní:

Ježiš kládol množstvo otázok a všetky mali svoj význam a často boli nepohodlné. Jedna z nepohodlných znela nasledovne:

Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nebadáš?

Tendencia, ktorú má každý z nás je nachádzať chybu veľmi presne bez ohľadu na jej veľkosť. Vidíme čo i len maličkosť v živote iného avšak tak často z perspektívy nadšenia z nájdenia chyby a nie z túžby pomôcť inému.