Roznecuj oheň

Zo série kázní:

Skôr ako sme poznali syndróm vyhorenia, pred viac ako tritisíc rokmi, horel na púšti ker, ktorý neprestal horieť. Mojžiš, ktorý vtedy asi zažíval niečo ako osobné vyhorenie, sa rozhodol prísť k nemu a zistiť ako je možné, že ten krík horí a predsa nevyhorí. Jeho život, ale aj život celého Božieho ľudu sa odvtedy zmenil. O približne 1400 rokov neskôr bol Pavol v rímskom väzení a čakal na finálny rozsudok. V druhom líste Timotejovi píše svojmu blízkemu mladému priateľovi Timotejovi a vyzýva ho, aby roznecoval oheň Božieho obdarovania. A opäť raz to má potenciál zmeniť život mnohých. Ako sa dá roznecovať takýto oheň v našom bežnom živote, o tom je prvá kázeň našej série: Ako nevyhorieť, ktorá je štúdium tohto druhého Pavlovho listu.