Už nikdy hladný

Zo série kázní:

Rok 2023 otvárame sériou: SOM. Biblia v evanjeliu svätého Jána zaznamenáva 7 výrokov Pána Ježiša, v ktorých hovorí „Ja som…“. Ten výrok pripomína jedinečný moment zjavenia Božieho Mojžišovi, kde sa Boh predstavuje Mojžišovi presne týmito slovami. Pri Mojžišovi to však ostalo bez vysvetlenia toho, kto vlastne Boh je. Pán Ježiš prichádza, aby nám ukázal Boha – Otca a preto hovorí konkrétne obrazy toho, kým je. Dnes začneme Ježišovým výrokom – som chlieb života. Pán Ježiš ho povedal hneď potom, ako zázračne nasýtil zástupy a učí nás dôvere, že On je s nami aj v čase nedostatku. Avšak odkrýva nám niečo oveľa hlbšie a väčšie. Viac v tejto kázni.