Séria kázní: SOM

Sheldon Armitage

Pravý vinič

Posledný Ježišov výrok z našej januárovej série ‘SOM’ znie: ‘Ja som pravý vinič.’ Naša posledná kázeň nás upriamuje na skutočnosť, ktorú Ježiš tak hlboko zdôrazňoval počas celej svojej služby – ako Jeho učeníci musíme nevyhnutne zostávať v hlbokom prepojení s Ním. Zároveň je nutné, aby sme Otcovi dovolili odrezávať a čistiť v nás všetko to, čo neprináša v našich životoch skutočne zdravé ovocie. Tou najdôležitejšou požiadavkou na nás je láska. Nič iné nemá takú hodnotu a váhu, ako pravá láska, ktorá má pôvod práve v Bohu. Prijímať ju bez strachu a obáv, a potom si ju ďalej navzájom odovzdávať, to je povolaním všetkých Ježišových učeníkov.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Život

Život – slovo, ktoré používame každý deň, bez neho by sme tu neboli a predsa sa zdá, že o ňom tak málo vieme. Zdá sa, že si to uvedomoval aj evanjelista Ján. Spomína ho viac ako ostatní, vo svojom evanjeliu až 47 krát. Niektorí z nás o neho bojujú, iní si ho berú a ako ľudstvo sa nevieme dohodnúť na tom, kedy, a ako vlastne začína. Literatúra, filozofia, psychológia, biológia, ale aj ekonomika skúma jeho podstatu, zmysel a pravidlá. Tak ako pri všetkých dôležitých veciach, ani pri tejto téme Biblia nemlčí. Predstavuje nám život a jeho tri podoby. A potom nám predstavuje Syna Božieho, ktorý o sebe hovorí, že je život. Viac o tom môžete počuť v dnešnej kázni.

Vypočuť kázeň »
Tomáš Štrba

Cesta

Žijeme v dobe, kedy sú relativizmus a univerzalizmus často skloňované pojmy. Vraj “všetky cesty vedú k Bohu”. Naozaj? Ježiš totiž raz o sebe povedal niečo, čo je dych vyrážajúce: “Ja som cesta, pravda a život.” Čo tým myslel a ako teda nájsť správnu cestu životom? Dozviete sa v dnešnej kázni od Tomiho Štrbu, pastora lokality CityChurch v Pezinku.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Už nikdy hladný

Rok 2023 otvárame sériou: SOM. Biblia v evanjeliu svätého Jána zaznamenáva 7 výrokov Pána Ježiša, v ktorých hovorí „Ja som…“. Ten výrok pripomína jedinečný moment zjavenia Božieho Mojžišovi, kde sa Boh predstavuje Mojžišovi presne týmito slovami. Pri Mojžišovi to však ostalo bez vysvetlenia toho, kto vlastne Boh je. Pán Ježiš prichádza, aby nám ukázal Boha – Otca a preto hovorí konkrétne obrazy toho, kým je. Dnes začneme Ježišovým výrokom – som chlieb života. Pán Ježiš ho povedal hneď potom, ako zázračne nasýtil zástupy a učí nás dôvere, že On je s nami aj v čase nedostatku. Avšak odkrýva nám niečo oveľa hlbšie a väčšie. Viac v tejto kázni.

Vypočuť kázeň »