Všade dobre, doma najlepšie

Zo série kázní:

Biblický Dávid sa v jednom zo svojich Žalmov modlí modlitbu, v ktorej hovorí, že len jedno si žiada od Boha a to je to, aby mohol bývať v dome Božom po všetky dni svojho života. Peter apoštol nás zas vyzýva, aby sme sa nechali zabudovať do domu Božieho ako živé kamene. Obraz živého kameňa nedáva vôbec zmysel. Ak je niečo živé, nie je to kameň. Ak je niečo kameň, tak to nie je živé. Peter apoštol nám v tomto paradoxnom obraze dáva pozvanie. To pozvanie je pre všetkých a my sa na všetkých sa pozrieme cez okuliare blížneho, hosťa, priateľa a domáceho. Ktorý z nich si?