Značka: Boží hlas

Pôst 21 | deň 20

Blog

Posväť ich v pravde; tvoje slovo je pravda! Ján 17:17 Predpokladám, že si nasledovník Krista a teda Pán Ježíš je Tvoj Spasiteľ a Pán. Ako Spasiteľ Ti zaručuje večnosť plnú radosti, kde nebudeš mať už žiadne trápenie. A keďže je aj Tvojím Pánom rozumieš dobre, že nasledovať Ho znamená poslúchať Jeho slová. Určite si počul … čítaj ďalej

BOH ŠEPKÁ, PRETOŽE JE BLÍZKO

BCC kázeň týždňa

Na začiatku 1. knihy Samuelovej čítame zarážajúcu správu, ktorá znie takto: „Slovo Hospodina bolo v tých časoch vzácne a prorocké videnie zriedkavé.“ Počuť Boží hlas a nechať sa Ním viesť je pre každého kresťana, ktorý to s Bohom myslí vážne životne dôležité. Boh hovorí. On sa nevyžíva v mlčaní. Často však nie sme schopní Jeho … čítaj ďalej

Pôst 21 | deň 7

Blog

Hospodin znova zavolal na Samuela. Ten vstal, zašiel k Élimu a povedal: Tu som, lebo si ma volal. Odvetil: Nevolal som ťa, syn môj. Choď si len ľahnúť. Samuel ešte Hospodina nepoznal, Hospodinovo slovo mu ešte nebolo zjavené. 1. Samuelova 3:6-7 Boh hovorí. To je nemenná realita. Naša schopnosť počuť a rozoznať Jeho hlas je … čítaj ďalej