Téma: Eliáš

Pavol Zsolnai

Takí, ako my – Eliáš

Inšpirujúce príbehy biblických postáv sa nám môžu často javiť ako veľmi vzdialené a nedosiahnuteľné. Biblia nám však ponúka iný pohľad – nabáda nás uvedomiť si, že aj biblické osobnosti považované občas za “hrdinov viery”, boli bežnými ľuďmi, a prechádzali výzvami, neistotami aj zlyhaniami – ako napr. veľký prorok Eliáš, ktorý bol zároveň krehkým človekom. Je nevyhnutné uvedomiť si, že sa môžeme stotožniť nielen s ich prehrami a trápeniami. Ich životné príbehy nás môžu povzbudiť aj k tomu, aby sme speli k podobným víťazstvám, aké zažili títo “hrdinovia”.

Vypočuť kázeň »