Autor: hosťujúci rečník

Pokoj v mysli

BCC kázeň týždňa

Dnešnú kázeň v rámci novej série „Myslel som si …“ priniesla vzácna priateľka z Kanady, Gabi Rienas. Náš mozog má tendenciu byť veľmi hlučný. Naša myseľ je väčšinu času aktívna. A veľmi často bez nášho povolenia. Naša myseľ doslova nemá rada vákuum a tak sa snaží zaplniť tieto prázdne miesta čímkoľvek. Ak sa nenaučíme ovládať … čítaj ďalej

Vykročiť vo viere

BCC kázeň týždňa

Dnešnú kázeň priniesol vzácny hosť zo zboru Apoštolskej cirkvi v Novom meste nad Váhom, Matúš Moyzes. Matúš nás povzbudil slovom z tretej kapitoly knihy Jozua, kde sa napĺňa dlho očakávaný moment pre Izraelský národ, a to je ich fyzický vstup do zasľúbenej zeme. Preto, aby sme mohli vstúpiť do Božích zasľúbení pre náš život potrebujeme … čítaj ďalej

ŽALM 103 – NEZABÚDAJ NA BOŽIE POŽEHNANIA

BCC kázeň týždňa

Prinášame deviatu kázeň z letnej série kázní „ŽALMY – VÝŠINAMI A ÚDOLIAMI ŽIVOTA„. Dnešnú kázeň priniesol vzácny hosť z Nórska, Karl Axel Mentzoni. Tak často nám v živote ťažké okolnosti a situácie bránia v tom, aby sme vzdávali chválu Bohu. Hovoríme si, že „keď sa budem mať lepšie, tak potom“. Ale Dávid hovorí svojej vlastnej … čítaj ďalej

ŽALM 118

BCC kázeň týždňa

Prinášame šiestu kázeň z letnej série kázní „ŽALMY – VÝŠINAMI A ÚDOLIAMI ŽIVOTA„. Dnešnú kázeň priniesol vzácny priateľ, kazateľ zboru AC Nesvady, Janko Lakatos. Žalmy veľmi často vyjadrujú úprimné a osobné prežívania konkrétnych ľudí. Často sú to aj tzv. údolia života, kde zažívame ťažkosti či trápenia. Nech aj táto kázeň prinesie povzbudenie a požehnanie do … čítaj ďalej

ŽALM 92 – AKO NÁJSŤ A TVORIŤ DOMOV

BCC kázeň týždňa

Prinášame tretiu kázeň z letnej série kázní „ŽALMY – VÝŠINAMI A ÚDOLIAMI ŽIVOTA„. Jazyk, ktorým hovoria biblické Žalmy je veľmi často plný prirovnaní. Posledné verše žalmu 92 nie sú výnimkou. Žalmista prirovnáva život človeka ku stromu a dôležitosti byť zasadený na správnom mieste. Hovorí veľmi špecificky o tom, že „ten, ktorý je zasadený v dome … čítaj ďalej

DUCH SVÄTÝ A MISIA

BCC kázeň týždňa

Dnešnú kázeň týždňa priniesol vzácny hosť a priateľ, Jozef Brenkus ml., slovenský misionár pôsobiaci v Indii. Pre viac informácií ohľadom ich misie kliknite na stránku http://www.brenkus.eu. V prvej časti kázne hovorí Jojo rôzne svedectvá zo života v Indii, ktoré svedčia o nadprirodzenom Božom zabezpečení a ochrane. V druhej časti kázne sa Jojo venuje téme Ducha … čítaj ďalej