Autor: Janka Kopaničová

Blog

Pôst 21 – piatok

V rámci novoročnej iniciatívy PÔST 21 vám prinášame desiate zo série krátkych zamyslení na tému KEĎ SA MODLÍME. V druhom týždni sa spolu zamýšľame nad Ježišovou veľkňazskou modlitbou z Ev. Jána 17. V dnešnom zamyslení sa k nám prihovorí Janka Kopaničová z lokality CityChurch Bratislava.

Čítať blog »
Blog

Zrnko múdrosti – deň 19

Ako vieš čo je správne? Čo je múdre urobiť v konkrétnej situácii? Ako sa zachovať? Odkiaľ čerpáš inšpiráciu, múdrosť? Kde hľadáš vzory pre svoj život?

Čítať blog »
Blog

Pôst 21 – deň 14

Nie som veľmi športový fanúšik nesledujem prenosy, nemám obľúbené tímy a pri väčšine športov ani nepoznám presné pravidlá. Podľa dnešného textu však usudzujem, že apoštol Pavel sa celkom v súdobom športe vyznal, teda minimálne behu rozumel.

Čítať blog »