Pôst21 | deň 1

ČAS ČÍTANIA: < 1 MIN

“Tí však, ktorí očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly stúpajú na krídlach, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa.”  Izaiáš 40: 31

Kresťanstvo je predovšetkým vzťah, náš vzťah s Bohom, náš vzťah s ľuďmi okolo nás. Život s Bohom vždy začína vášnivým nadšením, avšak ako plynie pomaly prichádzajú prekážky. Niekedy preto, lebo si ich zaviníme. Inokedy okolnosti života prinesú veci, o ktoré sme nestáli. Niekto nás sklame, zradí, či veci idú inak ako sme si predstavovali. Na náš nepopísaný list začne pribúdať zoznam zranení, neistôt, frustrácií a niekedy aj kompromisov, či hriechov. Náš kresťanský život zovšednie a my sa zatvoríme do našej bezpečnej ulity.

Boh však vie, že žijeme v takomto svete a do celého stvorenstva dal schopnosť obnovovania sa. Každý deň sa v našom tele obnoví neuveriteľné množstvo buniek. Za 7 rokov sa obnoví celé naše telo. Tak ako to potrebuje naše telo, tak to potrebuje aj naša duša a duch.

Potrebujeme zložiť niektoré veci, naše frustrácie, náš hriech, naše posudzovanie, neodpustenie, posudzovanie, či sklamania a siahnuť po nových veciach, ktoré Boh chce robiť v nás a cez nás. Potrebujeme obnovenie a občerstvenie v Bohu.