Prečo by sa mali kresťania postiť?

ČAS ČÍTANIA: 5 MIN

Je to už po štvrtýkrát, čo začiatkom nového roka pozývame kresťanov z nášho spoločenstva pridať sa k iniciatíve Pôst 21. O čo sa jedná? Na dobu 21 dní sa vzdaj aspoň jednej veci, ktorá ti je “drahá” (jedlo, hobby, TV, shopping, Facebook, nejaký požierač času, atď.) a každý deň si oddeľ čas na čítanie Biblie a modlitbu. Každý deň ráno budeme počas tohto obdobia zverejňovať na našej web stránke krátke zamyslenia s biblickým textom. A na záver, spoj sa s minimálne jedným priateľom, s ktorým sa budete navzájom povzbudzovať a zdieľať. Z roka na rok sa k tejto výzve pridáva čoraz viac kresťanov z rôznych spoločenstiev či denominácií. Verím, že sa tento rok pridáte aj Vy.

Na úvod je však dôležité položiť si základnú otázku: “prečo by sa mali kresťania postiť”? Je totiž nesmierne dôležité vstúpiť do obdobia pôstu so správnym, novozmluvným postojom a poznať význam pôstu. Čo je to teda pôst? Tu je po stáročia všeobecne akceptovaná definícia pôstu medzi kresťanmi:

Pôst je dočasné zrieknutie sa niečoho, čo je samo o sebe dobré, ako napríklad jedlo, s cieľom zintenzívniť našu túžbu po niečom lepšom; a síce túžbu po Bohu a Jeho prítomnosti v našich životoch.

Tu je zopár myšlienok o novo-zmluvnom pôste. Je dôležité zmieniť, že v Biblii je pôst takmer vždy o odopieraní jedla a pitia. Ježiš chodil 40 dní po púšti a nič nejedol ani nepil. V starej zmluve vidíme Daniela, ktorý jedol len zeleninu a pil vodu. Avšak je úplne v poriadku vzdať sa niečoho, čo je pre nás dobré či príjemné aby sme tak vyjadrili našu túžbu po Bohu a Jeho prítomnosti. Boh v Novej zmluve neprikazuje kresťanom, aby sa postili. Avšak pôst je v nej opísaný ako niečo dobré, prínosné a užitočné. Novozmluvná kniha Skutkov zaznamenáva ako sa kresťania postili pred závažnými rozhodnutiami (Skutky 13:2-3, Skutky 14:23, Lukáš 2:36-37). V týchto pasážach Písma môžeme jasne vidieť, že modlitba a pôst sú často prepojené. Pôst bol bežnou súčasťou života kresťanov. Ježiš dokonca očakával, že sa budeme postiť.

Napríklad v Matúšovi 6:16-18 sa Ježiš vo svojej kázni na vrchu zmieňuje o pôste takto: “Keď sa postíte, netvárte sa zachmúrene ako pokrytci. Tí zanedbávajú svoj výzor, aby bolo ľuďom zjavné, že sa postia. Amen, hovorím vám: Oni už majú svoju odmenu. Keď sa však ty postíš, natri si hlavu olejom a tvár si umy, aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je v skrytosti, ti odplatí.” 

V tejto pasáži môžeme vidieť niekoľko dôležitých dôrazov. Ježiš povedal “keď sa postíte” nie “ak sa postíte”. Môže sa zdať, že v tom nie je rozdiel, avšak opak je pravdou. Slovo “keď” vyjadruje očakávanie udalosti, ktorá sa odohrá. Naproti tomu slovo “ak” naznačuje len neistú možnosť. Z toho vyplýva, že Ježiš očakával, že Jeho nasledovníci sa budú postiť. To druhé a zjavné v tejto pasáži je Ježišova výzva, aby sme sa nepostili s túžbou urobiť dojem na iných. Pôst je jedným z testov, ktorý nám potvrdí, že nám skutočne záleží na Bohu, pretože v mnohých situáciách je Boh jedinou osobou, ktorá vie o tvojom pôste.

Pôst 21 (9. - 29. január 2017)

Ďalšia časť Písma o dôležitosti pôstu je z Matúša 9:14-17: “Tu prišli k nemu Jánovi učeníci a povedali mu: My a farizeji sa často postíme. Prečo sa tvoji učeníci nepostia? Ježiš odpovedal: Či môžu svadobníci smútiť, kým je s nimi ženích? Príde však čas, keď im vezmú ženícha a až potom sa budú postiť. Nikto predsa neprišíva záplatu z novej látky na staré šaty. Veď taká výplň natrhne šaty a diera sa len zväčší. Ani nové víno nenalievajú do starých mechov, lebo mechy sa roztrhajú a aj víno vytečie, aj mechy sa zničia. Nové víno však vlievajú do nových mechov a zachová sa oboje.” 

Tak často citujeme druhú časť tejto pasáže neuvedomujúc si, že Ježiš používa prirovnanie o záplate a mechoch na to, aby dal dôraz na rozdiel medzi novozmluvným a starozmluvným pôstom. Ježiš hovorí, že Jeho učeníci sa nepostia, pretože On je stále s nimi. On je ten ženích, ktorý je s nimi. Avšak keď ženích odíde (čo sa samozrejme neskôr stalo – preto je tu mimochodom znova použité slovo “ked” a nie “ak“) potom sa budú postiť. Tu nachádzame jeden z ďalších významov kresťanského pôstu, a to vyjadrenie našej túžby po návrate ženícha, nášho kráľa Ježiša Krista. To je spojenie medzi pôstom a druhým príchodom Krista. Vyjadrujeme ním náš hlad a túžbu po Jeho návrate na tento svet.

Takže na záver, pôst je ako bodka na konci vety “BOŽE, MILUJEM ŤA A POTREBUJEM ŤA.” Dôvod pôstu by mal byť teda spustiť naše oči z našich potrieb a túžob a plne sa zamerať na Boha. Pôst je spôsob ako prejaviť našu túžbu po Bohu a ukázať, že nám naozaj záleží na našom vzťahu s Ním. Pôst nám pomáha získať nový pohľad a uvedomiť si našu závislosť na Bohu. A nezabúdajme, pôst nie je spôsob ako prinútiť Boha urobiť to, čo chceme my. Pôst mení nás a náš postoj, nie Boha.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.