Autor: Tomáš Štrba

Blog

Pôst 21 – utorok

V rámci novoročnej iniciatívy PÔST 21 vám prinášame siedme zo série krátkych zamyslení na tému KEĎ SA MODLÍME. V druhom týždni sa spolu zamýšľame nad Ježišovou veľkňazskou modlitbou z ev. Jána 17. V dnešnom zamyslení sa k nám prihovorí Tomáš Štrba, pastor lokality CityChurch Pezinok.

Čítať blog »
Aktuality

Január 2022 v CityChurch

Milá CityChurch rodina, žehnáme Vám v novom roku 2022 Božie vedenie a múdrosť. Očakávame rok čerstvého Božieho pôsobenia v našich životoch i v celej našej rozsiahlej komunite. Dovoľte nám priniesť pár aktuálnych informácií na mesiac január.

Čítať blog »
Aktuality

December 2021 v CityChurch

Milá CityChurch rodina, prajeme Vám požehnaný Advent. Pán Ježiš prišiel medzi nás a žiadne obmedzenia ho nezastavili. Vzhľadom na aktuálne novinky o pravidlách pre bohoslužby, Vás chceme informovať, ako budú prebiehať naše CityChurch bohoslužby v Pezinku a v Bratislave do konca roka 2021.

Čítať blog »
Blog

Pôst 21 – deň 21

Pôstne obdobie sa končí a život pokračuje ďalej. Pevne verím, že si zažil jedinečný čas v Božej blízkosti ako ja. Pri pohľade späť na posledných 21 dní konštatujem jednoduché “nemenil by som, priam by som bol ešte radikálnejší”.

Čítať blog »
Blog

Pôst 21 – deň 7

Sme na konci prvého pôstneho týždňa a tak sa mi naskytá možnosť pozrieť sa aj trocha späť. Možno len úprimne zhodnotiť svoj posun vpred a to, ako sa mi darí v tom najdôležitejšom – za každú cenu oživiť môj vzťah so živým Bohom, milujúcim a dobrým Bohom Otcom. Ako sa darí tebe? Podarilo sa ti identifikovať aj veci, ktoré sú hriechom alebo ťa zbytočne ťažia?

Čítať blog »
Blog

Prečo by sa mali kresťania postiť?

Na úvod je však dôležité položiť si základnú otázku: “prečo by sa mali kresťania postiť”? Je totiž nesmierne dôležité vstúpiť do obdobia pôstu so správnym, novozmluvným postojom a poznať význam pôstu.

Čítať blog »