Prečo ma oslovujete Pane, Pane?

kázeň týždňa

Ježiš dáva na konci svojej asi najznámejšej reči, ktorú poznáme, ako „kázeň na vrchu“ jednu dôležitú otázku spojenú s varovaním a výzvou:

Prečo ma oslovujete: ‚Pane, Pane,‘ a nerobíte to, čo hovorím?

Je nesmierne dôležité, aby sme neboli len tí, ktorí radi počúvajú slovo a nežijú podľa neho. Je na každom z nás, či sa odhodláme počúvať a konať.

Scroll to Top