Značka: pôst

BOŽÍ PÔSTNY PLÁN

BCC kázeň týždňa

Od čoho sa postíš? Je mnoho spôsobov, ako sa môžeme postiť. Niekto sa postí od jedla, niekto má len čiastočný pôst. Mnoho ľudí sa v dnešnej dobe postí od vplyvu médií či sociálnych sietí. Keď čítame Bibliu zisťujeme, že naozaj existuje mnoho spôsobov pôstu. Pri pôste však existujú isté nebezpečenstvá. Ide hlavne o náš motív. … čítaj ďalej

Pôst 21 | deň 8

Blog

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach! Matúš 5:16 Nemusíte urobiť veľa, aby ste vo svete spôsobili trvalú zmenu v záujme niečoho veľkého. Ale možno ani neviete, či ju chcete spôsobiť. Jednoducho chcete, aby Vás ľudia mali radi. Stačí, aby s vami … čítaj ďalej

Pôst 21 | deň 6

Blog

Zavčasu nadránom, ešte za tmy, vstal a vyšiel, odišiel na osamelé miesto a tam sa modlil. Marek 1:35 V roku 2017 sme skontrolovali svoje mobilné telefóny priemerne 50 krát za deň. Schovávajúc sa za množstvo úloh, ktoré treba vyriešiť naraz, strácame schopnosť skutočného sústredenia. Pretlak informácií a potreba okamžite na všetko reagovať nás uvrhli do … čítaj ďalej

Pôst 21 | deň 5

Blog

Utíchnite a poznajte, že ja som Boh, som vyvýšený medzi národmi, vyvýšený na zemi! Žalm 46:11 Byť ticho. A čakať. To sú snáď dva z najnáročnejších úkonov dnešnej doby. Boh nám dal naše hlasy, aby sme ich rozumne používali. Napriek tomu nachádzame v žalme výzvu: Utíchnite. Nie je to však preto, aby sme boli umlčaní. … čítaj ďalej

Pôst 21 | deň 4

Blog

Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť, volajte ho, dokiaľ je nablízku. Izaiáš 55:6 Život v Bratislave je rýchly, plný možností, udalostí a informácií, ktoré si nechceme nechať ujsť. A potom je tu Boh, ktorého síce milujeme, ale stretnutia s ním sa v kalendári neobjavujú automaticky a občas máme dojem, že hovorí príliš potichu a za … čítaj ďalej

Pôst 21 | deň 3

Blog

Tam vošiel do jaskyne, kde prenocoval. Tu ho oslovil Hospodin: Čo tu robíš, Eliáš? Odvetil: Príliš som horlil za Hospodina, Boha zástupov, lebo Izraeliti opustili tvoju zmluvu, zrúcali tvoje oltáre a tvojich prorokov pozabíjali, takže som zostal iba sám. Snažia sa však i mňa pripraviť o život … 1.Kráľov 19:3-18 Tento príbeh hovorí o Eliášovi. Pre … čítaj ďalej