Téma: pôst

Blog

Pôst 21 – deň 3

Život kresťana je ako život bežca. Starosti tohoto sveta a hriech sú zvyčajne hlavné príčiny, ktoré nás brzdia a spomaľujú náš beh po vytýčenej Božej ceste. Na tejto Božej ceste si nemôžeme presadzovať svoju vôľu, ale musíme sa učiť v pokore a poslušnosti nasledovať príklad Pána Ježiša Krista vo všetkom.

Čítať blog »
Blog

Pôst 21 – deň 2

Vo svojej mysli sa dívam na nádherný vrch predo mnou. Sedím si pri dobrej kávičke a neviem sa nasýtiť tým výhľadom. To nestačí. Rozhodnem sa nasledovať značky a vyliezť na ten vrch. Znamená to dávku sebazaprenia, času a kopec energie. Ale ten výhľad zvrchu stojí zato!

Čítať blog »
Blog

Pôst 21 | deň 8

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach! Matúš 5:16 Nemusíte urobiť veľa,

Čítať blog »
Blog

Pôst 21 | deň 6

Zavčasu nadránom, ešte za tmy, vstal a vyšiel, odišiel na osamelé miesto a tam sa modlil. Marek 1:35 V roku 2017 sme skontrolovali svoje mobilné

Čítať blog »
Blog

Pôst 21 | deň 5

Utíchnite a poznajte, že ja som Boh, som vyvýšený medzi národmi, vyvýšený na zemi! Žalm 46:11 Byť ticho. A čakať. To sú snáď dva z

Čítať blog »
Blog

Pôst 21 | deň 4

Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť, volajte ho, dokiaľ je nablízku. Izaiáš 55:6 Život v Bratislave je rýchly, plný možností, udalostí a informácií, ktoré si

Čítať blog »
Blog

Pôst 21 | deň 3

Tam vošiel do jaskyne, kde prenocoval. Tu ho oslovil Hospodin: Čo tu robíš, Eliáš? Odvetil: Príliš som horlil za Hospodina, Boha zástupov, lebo Izraeliti opustili

Čítať blog »
Blog

Pôst 21 | deň 2

Chýr o ňom sa šíril viac a viac. Schádzali sa celé zástupy, aby ho počúvali a dali sa uzdraviť zo svojich neduhov. On sa však utiahol

Čítať blog »
Blog

Pôst 21 | deň 1

Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať

Čítať blog »