Značka: spoločenstvo

Od pozývačov k privádzačom – uvoľnená Božia iniciatíva

BCC kázeň týždňa

Všetci v živote dostávame rôzne pozvania. Od tých, ktoré nám niekto neosobne dá do ruky, keď vchádzame do obchodného domu až po tie, ktoré sú osobné a naozaj nás zaujmú. Pán Ježiš v jednom momente hovorí podobenstvo o pozvaní k veľkolepej večeri, reprezentujúce pozvanie Nebeského Otca, ktoré dal každému človeku. Keď sa priblížil čas večere … čítaj ďalej

Prečo som tu – tajomstvo kresťanského spoločenstva

BCC kázeň týždňa

Keď povieme na bohoslužbách, že budeme mať, či máme spoločenstvo, tak nám napadne, niečo čo sa deje potom, keď sa udeje všetko dôležité. Keď skončia chvály, kázanie slova, aj modlitby. To je to, čo sa udeje potom pri kávičke, alebo rýchlom pozdravení, ako odchádzame domov. Avšak Biblia keď hovorí o spoločenstve – koinonii, hovorí o … čítaj ďalej

Buď, alebo

BCC kázeň týždňa

Niekedy v živote prichádzame na križovatky, keď sa potrebujeme rozhodnúť, ako ísť ďalej. Neexistuje stredná cesta. Mojžiš sa dostal na takúto križovatku, keď mal 80 rokov. Mohol krásne dožiť svoj dobrý život, ale niekde hlboko v ňom bolo Božie volanie, že je niečo viac, čo môže urobiť. Biblia ho spomína viac ako 1000 krát a … čítaj ďalej

Prečo je pre kresťana dôležité byť súčasťou spoločenstva?

BCC kázeň týždňa

Žijeme v dobe rastu individualizmu čo má negatívny dopad na život každého z nás. Možno sa aj ty pýtaš otázku, ako „potrebujem sa skutočne stretávať aj s inými kresťanmi?“ Technologický pokrok otvoril nové možnosti ako môžeme byť v interakcii s inými avšak osobné stretnutie je niečím špecifické. Boh nás stvoril tak, že k plnohodnotnému životu … čítaj ďalej

Moje miesto, moja zodpovednosť

BCC kázeň týždňa

Apoštol Peter nás vo svojom prvom liste prirovnáva ku živým kameňom. A zároveň nás aj vyzýva k tomu, aby sme sa „dali zabudovať do duchovného domu.“ Neboli sme prirovnaní ku tehlám, ale ku kameňom. Medzi tehlou a kameňom je zásadný rozdiel. Tehla sa dáva do formy, vypaľuje a tak má každá rovnaký tvar. Naproti tomu kameň je tvrdší, … čítaj ďalej

Keď patrím, nielen chodím

BCC kázeň týždňa

Je patrenie do cirkevného zboru, či členstvo v zbore popísané v Biblii? Odpoveď je NIE, obzvlášť ak členstvom myslíme niečo, ako je členstvo v rybárskom zväze či vo fit klube. Biblia nikdy nerátala s tak povrchným vzťahom kresťanov medzi sebou, ako je takéto členstvo a preto všetky pojmy, obrazy, či príbehy, ktoré opisuje sú oveľa hlbšie. Dnes sa … čítaj ďalej