Značka: viera

Vykročiť vo viere

BCC kázeň týždňa

Dnešnú kázeň priniesol vzácny hosť zo zboru Apoštolskej cirkvi v Novom meste nad Váhom, Matúš Moyzes. Matúš nás povzbudil slovom z tretej kapitoly knihy Jozua, kde sa napĺňa dlho očakávaný moment pre Izraelský národ, a to je ich fyzický vstup do zasľúbenej zeme. Preto, aby sme mohli vstúpiť do Božích zasľúbení pre náš život potrebujeme … čítaj ďalej

Keď je Boh dobrý, tak prečo … ?

BCC kázeň týždňa

Ako kresťania vieme, že Boh je dobrý. A keďže je dobrý a my sme úprimní, tak niekedy sa jednoducho nevyhneme asi najčastejšie kladenej otázke v súvislosti s kresťanstvom a tá znie: „Keď je Boh dobrý, tak prečo … ?“. Táto kázeň je osobným zdieľaním pastora Pasha Zsolnaia z cesty objavovania tohoto tajomstva kráľovstva Božieho. Jeho … čítaj ďalej

Lazar, vstaň

BCC kázeň týždňa

Prinášame Vám AUDIO a VIDEO záznam nedeľného kázania z Bratislava City Church, ktoré priniesol Milan Štrba, bývalý pastor a starší zboru BCC. Milan otvára Bibliu v 11. kapitole evanjelia Jána, kde čítame veľmi známy príbeh o vzkriesení Lazara. Pozývame Vás započúvať sa do tejto kázne, kde Milan úžasným spôsobom vykresľuje celý kontext príbehu, ktorý sa … čítaj ďalej

Živá viera v Ježiša Krista

BCC kázeň týždňa

Prinášame Vám AUDIO záznam kázania z nedeľného stretnutia Bratislava City Church. Prihovoril sa k nám Janko Macej, vášnivý modlitebník a mladý človek nadšený pre Ježiša. Živá viera je pre život kresťana tou najdôležitejšou vecou. Biblia hovorí, že „ak niekto pristupuje k Bohu musí VERIŤ, že Boh existuje“. To čomu veríme radikálnym spôsobom vplýva na kvalitu nášho života.   … čítaj ďalej