Archív: marec 2022

Kázeň týždňa

Krst vodou a Duchom

Evanjelista Marek je stručný, priamy a ide vždy rovno k veci. Bez predstavenia nám hovorí o Jánovi Krstiteľovi, ktorý káže na brehu Jordána. Káže o pokání na odpustenie hriechov a krstí ľudí. A pritom sa deje niečo nevídané. Hoci to nie je miesto, kde by sa diali nejaké zázraky, alebo by počuli nejaké povzbudivé kázanie prichádzajú obrovské davy z celého Judska a Jeruzalema. Prichádzajú, aby vyznávali svoje hriechy a boli pokrstení. Zrazu prichádza aj samotný Ježiš, ktorý je tiež pokrstený.

Kázeň týždňa

Neúspešné uzdravenie

K porozumeniu evanjelia podľa Mareka a Mareka ako autora, je kľúčový príbeh, ktorý je popísaný v strede tohto evanjelia. Prvá polovica jeho knihy hovorí o Ježišovi ako víťazovi. V druhej začína Pán Ježiš odhaľovať to, že Jeho láska niečo stojí, teda vlastne stojí veľmi veľa. Marek nám v 8. kapitole vyrozpráva príbeh o mužovi, ktorý bol uzdravený zo slepoty. Nešlo to však len tak. Ježiš to urobil na dvakrát. Prečo?

Kázeň týždňa

Život s vojnou a mierom

Život s vojnou a mierom. Ako máme žiť ako kresťania, keď čelíme realite vojny? Nemôžeme zmeniť veci na globálnej úrovni, ale môžeme sa uistiť, že naše srdcia a činy sú zamerané na pokoj. V tejto kázni hovoríme o piatich veciach, ktoré by sme mali robiť a piatich veciach, ktoré by sme v týchto neistých časoch robiť nemali.

Kázeň týždňa

Pokoj Vám

Učeníkom Pána Ježiša sa doslova v tých dňoch zosypal svet i celý život. Zostali bez vedenia, opustení a ustráchaní. Boli skrytý za zatvorenými dverami. Do toho fyzicky vstúpil zmŕtvychvstalý Ježiš a povedal dva krát slová, ktoré zostávajú večne platnými slovami do takýchto situácii: „Pokoj Vám!“ Čo znamenajú tieto slová, aká je ich autorita, ako ich môžeme aj v dnešných časoch prijať a zároveň požehnať nimi svet okolo seba – to je téma dnešnej kázne.