Archív: október 2022

Kázeň týždňa

Od pohodlnosti k plnosti

Najväčšie svedectvá a najlepšie príbehy sa dejú vtedy, ked vstaneme z gauča a opustíme svoju konfortnú zónu. Inšpirujte sa touto kázňou a vykročte k skutkom, ktoré má Boh pre Vás pripravené.

Kázeň týždňa

Od bolesti k plnosti

Hoci bolesť nebola súčasťou Božieho zámeru pre život, hriech spôsobil, že sa rodíme do sveta, v ktorom je bolesť. Jób, ale i pisatelia Žalmov o nej neuveriteľne otvorene hovoria. Prorok Izaiáš nám zas zvestuje, že Syn Boží prišiel, aby niesol našu bolesť a na posledných stránkach nám Písmo víťazne oznamuje, že smerujeme k momentu, keď bolesť už nebude. Bolesť má svoj začiatok a má svoj koniec. Bolesť je signál, že niečo nejde dobre. Môže byť fyzická, bytostná, psychická, duchovná. Bolesť môže byť neznesiteľná, ak v nej ostaneme izolovaní jeden od druhého a od Boha. …

Kázeň týždňa

Od sebestačnosti k partnerstvu

Spoznanie svojej identity má rozhodujúci vplyv na život každého z nás. Náš hosť – Jozef Brenkus nás dnes pozval k Božiemu pohľadu na stvorenie človeka a tiež k návratu k našej skutočnej identite. Budeme počuť, čo to znamená, že sme stvorení na Boží obraz a prečo potrebujeme Boží reštart. Poodhalíme tajomstvo toho, ako môžeme vo svojom živote rozvinúť plný potenciál. Je to cesta od zdanlivej sebestačnosti k zmocňujúcemu partnerstvu.

Kázeň týždňa

Od izolovanosti k spoločenstvu

Skutky apoštolov nám zaznamenávajú fascinujúce momenty zo života prvej cirkvi. Dozvedáme sa o tom, ako žili. Jeden zo záznamov v Skutkoch 2 popisuje štyri špecifické veci, ktoré prvá cirkev robila. V dnešnej kázni si všimneme dve z nich: spoločenstvo a to, čo Písmo nazýva lámaním chleba. O spoločenstve v cirkvi často hovoríme veľmi nadľahčenie. Keď však Biblia spomína spoločenstvo, myslí tým niečo väčšie a hlbšie. Používa pritom špeciálny pojem koinonia. …