Boh môjho príbehu

Zo série kázní:

Príbehy majú neodmysliteľné miesto v ľudských životoch. Každý z nás žije ‘svoj’ vlastný príbeh, a zároveň je súčasťou veľkého Božieho príbehu s ľudstvom. A naše príbehy sú plné radostí, dobrodružstiev, ale aj žiaľu a šokujúcich zvratov. Pokračovať v našich životných príbehoch aj napriek tragickým udalostiam, ktoré nás stretnú, môžeme jedine vďaka Božej láske a s podporou ľudí okolo nás. Buďme si vzájomne komunitou, ktorá sa povzbudzuje a pomáha si v náročných chvíľach. Toto je aj príbeh Gabi. Jej odkaz pre všetkých: “Hľadajte vo svojom príbehu Boha. Hoci to môže trvať dlho a nie je to vždy ľahké, On je prítomný uprostred našich príbehov a chce sa nám dať nájsť.”