Medzi dvoma svetmi

Zo série kázní:

Pavol apoštol nám vo svojom príbehu odkrýva tajomstvo toho, ako to je, keď stojíme medzi dvomi svetmi. Tým, v ktorom žijeme a tým, ktorý príde. Práve bol vo väzení v Ríme. Ešte predtým ho zajali v Jeruzaleme, v Cezarei podstúpil 3 krát zmanipulovaný proces s nespravodlivým koncom. Ako ho neskôr prevážali do Ríma, stroskotali. V čase, keď napísal svoje životné krédo, bol vo väzení v Ríme a nevedel, ako dopadne pred cisárom. Buď bude oslobodený, alebo odsudený a bude sťatý. A hoci nevedel, čo bude, píše vzácne vyznanie, ktore nám odkrýva jeho srdce. Vo svojom liste Filipänom píše: “Mne je žiť Kristus a zomrieť zisk.” Ako to nakoniec dopadlo v jeho príbehu? To, ale aj obrovskú múdrosť o živote sme sa dozvedli pri čítaní z tohto listu. Pre nás a náš príbeh týchto dní v CityChurch to bolo veľmi aktuálne. Nevieme presne, čo nás v budúcnosti čaká, ale poznáme Toho, ktorý má našu budúcnosť vo svojich rukách.