Séria kázní: Boh môjho príbehu

Sheldon Armitage

Boží príbeh: UF!

Apoštol Pavol napísal vo svojom liste korintskej cirkvi, že náš Pán je Otcom milosrdenstva a Bohom všetkej útechy. Tento výrok je obrovským uistením pre všetkých, ktorí práve prechádzajú utrpením vo svojich životoch. A skôr či neskôr, bolesť a utrpenie zažije každý z nás – je to spoločný charkteristický znak ľudstva. Zároveň sme však v texte tohto listu vyzývaní, aby sme následne potešovali rovnakou útechou, ktorej sa nám dostalo, aj iných okolo nás. Boh sám zažil úder a utrpenie, keď Jeho syn zomieral za nás na kríži. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Medzi dvoma svetmi

Pavol apoštol nám vo svojom príbehu odkrýva tajomstvo toho, ako to je, keď stojíme medzi dvomi svetmi. Tým, v ktorom žijeme a tým, ktorý príde. Práve bol vo väzení v Ríme. Ešte predtým ho zajali v Jeruzaleme, v Cezarei podstúpil 3 krát zmanipulovaný proces s nespravodlivým koncom. Ako ho neskôr prevážali do Ríma, stroskotali. V čase, keď napísal svoje životné krédo, bol vo väzení v Ríme a nevedel, ako dopadne pred cisárom. Buď bude oslobodený, alebo odsudený a bude sťatý. …

Vypočuť kázeň »
Gabi Rienas

Boh môjho príbehu

Príbehy majú neodmysliteľné miesto v ľudských životoch. Každý z nás žije ‘svoj’ vlastný príbeh, a zároveň je súčasťou veľkého Božieho príbehu s ľudstvom. A naše príbehy sú plné radostí, dobrodružstiev, ale aj žiaľu a šokujúcich zvratov. Pokračovať v našich životných príbehoch aj napriek tragickým udalostiam, ktoré nás stretnú, môžeme jedine vďaka Božej láske a s podporou ľudí okolo nás. Buďme si vzájomne komunitou, ktorá sa povzbudzuje a pomáha si v náročných chvíľach. …

Vypočuť kázeň »