Nezastav sa

Zo série kázní:

V dnešnej spoločnosti je ťažké zostať verným. Pavlovi záleží na Timotejovi a povzbudzuje jeho i nás, aby sme zostali verní Ježišovi. Ako to docieliť? Pohľadom na príklady iných kresťanov a uvedením Božieho slova do praxe.