Značka: Duch Svätý

DUCH SVÄTÝ A MISIA

BCC kázeň týždňa

Dnešnú kázeň týždňa priniesol vzácny hosť a priateľ, Jozef Brenkus ml., slovenský misionár pôsobiaci v Indii. Pre viac informácií ohľadom ich misie kliknite na stránku http://www.brenkus.eu. V prvej časti kázne hovorí Jojo rôzne svedectvá zo života v Indii, ktoré svedčia o nadprirodzenom Božom zabezpečení a ochrane. V druhej časti kázne sa Jojo venuje téme Ducha … čítaj ďalej

KDE SÚ TVOJE STUDNE?

BCC kázeň týždňa

Dnešnú kázeň týždňa priniesol vzácny hosť a priateľ, Stephen Wyndham, misionár pôvodom z Austrálie, ktorý slúži v Európe v oblasti vystrojovania služobníkov k zakladaniu zborov. Väčšina vecí, ktoré chce Boh urobiť cez teba, sa stane v každodenných, často bežných momentoch života. Tak často chceme žiť svoj život len na základe nejakých jedinečných momentov. Ak však … čítaj ďalej

OHEŇ DUCHA SVÄTÉHO

BCC kázeň týždňa

Duch Svätý nie je viditeľný a preto je pre nás ťažké ho popísať. Vieme, že je Bohom a je s nami. Biblia nám hovorí, že je spoznateľný podľa toho, čo On robí. Duch Svätý je ten, ktorý v nás napr. pôsobí „ovocie Ducha“ a tak ľudia vedia vidieť lásku, pokoj, radosť a mnohé iné. Takisto … čítaj ďalej

KTO JE DUCH SVÄTÝ?

BCC kázeň týždňa

Duch Svätý nie je energia či sila. Duch Svätý je osoba. On, Boh Otec a Boh Ježiš Kristus sú v dokonalej jednote a harmónii. O Duchu Svätom čítame ako o tešiteľovi, radcovi, pomocníkovi či iných prívlastkoch. Kedy prichádza Duch Svätý do nášho života? A čo ak Ho sklamem či zarmútim? Pozývame ťa vypočuť si úvodnú … čítaj ďalej

Pôst 21 | deň 21

Blog

Ježiš sa vrátil od Jordána plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. Počas týchto dní nič nejedol, až celkom vyhladol. Lukáš 4:1-2 Ježiš začína svoju verejnú službu jednoducho tým, že ho Svätý Duch vedie na púšť, kde sa 40 dní postil. 40 dní je naozaj veľa. Ak doslova … čítaj ďalej

Pôst 21 | deň 13

Blog

Hospodinov anjel sa mu zjavil a oslovil ho: Hospodin s tebou, odvážny hrdina! Sudcov 6:12 Boh poslal svojho anjela za mužom z bezvýznamného rodu uprostred neutešenej situácie celého národa, lebo v ňom bolo niečo, čo ho odlišovalo od všetkých ostatných. Odmietol sa poddať všetkému zlému a tam kde bol, neprestal veriť v lepšie Božie. Verím, … čítaj ďalej