Archív: január 2017

Blog

Pôst21 | deň 3

„Ja Ťa však stále očakávam a stále viac Ťa budem chváliť. Moje ústa budú rozprávať o Tvojej spravodlivosti, každý deň o Tvojich spásnych skutkoch, aj

Blog

Pôst21 | deň 2

„Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a bude vám odpustené! Dávajte a bude dané aj vám — mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a

Blog

Pôst21 | deň 1

„Tí však, ktorí očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly stúpajú na krídlach, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa.“  Izaiáš 40: 31 Kresťanstvo

Blog

Prečo by sa mali kresťania postiť?

Na úvod je však dôležité položiť si základnú otázku: „prečo by sa mali kresťania postiť“? Je totiž nesmierne dôležité vstúpiť do obdobia pôstu so správnym, novozmluvným postojom a poznať význam pôstu.

Scroll to Top