Mesiac: január 2017

Kto vyplní trhlinu?

BCC kázeň týždňa

Boh vždy v histórii hľadal ľudí, ktorí sa postavia do medzery či trhliny, ktorá je v našom živote, v našej rodine, či v našom spoločenstve. Trhlina reprezentuje slabosť, zraniteľnosť, či nebezpečenstvo. Je to bezbranné miesto otvorenej zraniteľnosti či obmedzenia, ktoré nám, či ľuďom okolo nás hrozí. Mladý Nehemiáš prijal pozvanie vstúpiť do takejto trhliny a … čítaj ďalej

Pôst21 | deň 21

Blog

„Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka. Pretože v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: Ten, čo je z viery spravodlivý, bude žiť.“  Rimanom 1:16-17 Evanjelium. Doslova „dobrá správa“. Za dobré správy sa hanbiť netreba. Je … čítaj ďalej

Pôst21 | deň 20

Blog

„Zdvihni hlavu z miesta, na ktorom si teraz, pozri na sever i na juh, na východ i na západ.“  Genezis 12:14 Náš svet je vo vojne. V skutočnej vojne, v ktorej naveky zomierajú skutoční ľudia. A aj keď sme na strane víťaza, víťazstvo neprichádza samé od seba. Tak ako Izraelský národ vedený Hospodinom zaberal nepriateľské … čítaj ďalej

Pôst21 | deň 19

Blog

„Tento hlas sme počuli prichádzať z neba my, ktorí sme s ním boli na svätom vrchu, a tak sa prorocké slovo stalo pre nás pevnejším. Dobre robíte, keď naň upierate svoj zrak ako na sviecu, ktorá svieti na temnom mieste, až kým nezažiari deň a nevyjde vám v srdciach zornička.“  2. list Petrov 1:18-19 Niekedy … čítaj ďalej

Pôst21 | deň 18

Blog

„Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí slanú chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť, aby ľudia po nej šliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak … čítaj ďalej

Pôst21 | deň 17

Blog

„A Ježiš povedal Šimonovi: Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. A keď pritiahli lode k zemi, opustili všetko a išli za ním.“  Lukáš 5:10-11 V nedeľu sme mohli počuť aj o „veľkom poverení“. Choďte do celého sveta a čiňte učeníkov. Prvou úlohou cirkvi je priniesť strateným spasenie, ktoré sme dostali z milosti. Keď som nedávno rozmýšľal … čítaj ďalej