Archív: jún 2023

Kázeň týždňa

Žijem pre…

V Skutkoch apoštolov sa prvý krát dozvedáme o tom, aký bol skutočný život prvých kresťanov. Dovtedy v evanjeliách veľa čítame o tom, ako žil Ježiš, možno niečo o tom, ako žili jeho učeníci a potom ešte o momentoch, keď zrazu nejaké zástupy zažili niečo zázračné. Ale ako žili doma, čo sa dialo v ich rodinách, čo robili, keď prišli každodenné problémy. Dnes sa pozrieme na prvý takýto záznam. Je z prostredia prvej cirkvi. Hovorí nám o tom, čo robili, ale oveľa viac. Odkrýva pred nami dôvod PRE…čo žili. To prečo žili, definovalo čo robili.

Kázeň týždňa

Otec sirôt

Deň otcov nám poskytuje príležitosť zamyslieť sa nielen nad tým, ako vnímame otcovstvo vo všeobecnosti, ale si tiež pripomenúť našu pozíciu Božích detí. Boh je naším Otcom. Tí, ktorí lásku či pozornosť svojho pozemského otca vôbec nezažili, alebo svojho milovaného otca už pri sebe nemajú, sa v Božej perspektíve radia do špeciálnej skupiny ľudstva, voči ktorej má Boh vybudovaný špecifický vzťah. Boh sa totiž označuje za Otca sirôt. Sľubuje, že bude chrániť ich práva, starať sa o ich potreby a rozhodne ich nikdy neopustí. …

Kázeň týždňa

Vlastník alebo správca

Napriek tomu, že štedrosť možno preukazovať viacerými spôsobmi, téma štedrosti je často spájaná s peniazmi. Aké ale peniaze sú? Sú peniaze zlé? Potrebujeme o nich vôbec hovoriť? Väčšina ľudí je zároveň presvedčená, že sme vlastníkmi svojich často ťažko zarobených peňazí. Ak sa ale pozrieme na to, čo nám hovorí Biblia, realita je trocha iná. Boh je vlastníkom všetkého a očakáva od nás, že budeme Jeho zdroje spravovať ako verní a dobrí správcovia. Aj o tom budeme počuť v tejto kázni našej sérii o štedrosti.

Kázeň týždňa

Princípy štedrosti – zvladneš to aj ty!

Ako sa môžeme stať štedrými ľuďmi, podľa vzoru Božej štedrosti k nám? Biblia nám k tomu dáva niekoľko zásad a princípov, ktoré nám pomôžu robiť dobré rozhodnutia, ako aj vstúpiť do štedrého života naplneného radosťou. Žiť s postojom štedrosti je pre nás požehnaním a obohatením, a zároveň tak odrážame Boží obraz v nás.