Téma: rodina

Blog

Pôst21 | deň 14

“Pútnická pieseň. Dávidova. Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú! Ako výborný olej na hlave, čo steká na bradu, Áronovi na

Čítať blog »
Blog

Pôst21 | deň 13

“Jonáš vošiel do mesta, prešiel deň chôdze a volal: Ešte štyridsať dní a Ninive bude rozvrátené. Ninivčania uverili Bohu, vyhlásili pôst a obliekli sa do

Čítať blog »
Blog

Pôst21 | deň 12

“Tak totiž ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus.”  1.list

Čítať blog »
Blog

Pôst21 | deň 10

“Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa karhá, lebo koho Pán miluje, toho prísne vychováva a trestá každého, koho prijíma za syna. Vytrvajte v tom, čo slúži

Čítať blog »
Blog

Pôst21 | deň 9

“Hovorím teda a dosvedčujem v Pánovi toto: Nežite už tak, ako žijú pohania v márnosti svojho zmýšľania, so zatemnenou mysľou, odcudzení Božiemu životu pre ich

Čítať blog »
Blog

Pôst21 | deň 8

“A tak teda už nie ste cudzinci a prišelci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny.”  Efezským 2:19 Boh sa rozhodol predstaviť sa predovšetkým

Čítať blog »