Téma: zakladanie zborov

Blog

Pôst21 | deň 21

„Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka. Pretože v ňom sa zjavuje

Čítať blog »
Blog

Pôst21 | deň 20

“Zdvihni hlavu z miesta, na ktorom si teraz, pozri na sever i na juh, na východ i na západ.”  Genezis 12:14 Náš svet je vo

Čítať blog »
Blog

Pôst21 | deň 18

“Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí slanú chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť, aby ľudia po nej

Čítať blog »
Blog

Pôst21 | deň 17

„A Ježiš povedal Šimonovi: Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. A keď pritiahli lode k zemi, opustili všetko a išli za ním.“  Lukáš 5:10-11 V

Čítať blog »
Blog

Pôst21 | deň 16

“Aj ja, bratia, keď som prišiel k vám, neprišiel som vám ohlasovať Božie tajomstvo so vznešenosťou slova alebo múdrosti. Rozhodol som sa totiž, že medzi

Čítať blog »
Blog

Pôst21 | deň 15

“Rozširuj miesto pre svoj stan, rozťahuj plachty svojich príbytkov, nezužuj ich, naťahuj svoje povrazy a upevňuj stanové kolíky! Veď napravo aj naľavo sa rozšíriš. Tvoje

Čítať blog »