Téma: zmena

Blog

Pôst 21 – deň 20

Pohľad na Ježiša vždy spôsobil u ľudí, ktorí sa na neho pozerali reakciu, zmenu, či často nečakané konanie tohoto človeka. Samaritánka, ktorá ho stretla uprostred dňa a porozprával jej o jej živote, sa zrazu rozbehla do mesta a všetkým o Ňom začala rozprávať.

Čítať blog »
Blog

Pôst 21 – deň 12

Generácia Izraelitov, ktorých Boh vyviedol z Egypta, sa stala svedkom asi najväčších zázrakov v dejinách ľudstva. Boli pri tom, keď Hospodin zoslal na Egypťanov žaby, kobylky, komáre … videli krvavé vody Nílu, videli Egypťanov pochovávať svojich prvorodených, prešli suchou nohou po dne Červeného mora.

Čítať blog »
Blog

Pôst 21 – deň 7

Sme na konci prvého pôstneho týždňa a tak sa mi naskytá možnosť pozrieť sa aj trocha späť. Možno len úprimne zhodnotiť svoj posun vpred a to, ako sa mi darí v tom najdôležitejšom – za každú cenu oživiť môj vzťah so živým Bohom, milujúcim a dobrým Bohom Otcom. Ako sa darí tebe? Podarilo sa ti identifikovať aj veci, ktoré sú hriechom alebo ťa zbytočne ťažia?

Čítať blog »
Blog

Pôst 21 | deň 15

Vytrvajte v modlitbe, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky. Kolosanom 4:2 Je niekoľko vecí, ktoré ako ľudia máme spoločné. Napríklad to, že sa snažíme vyhnúť

Čítať blog »
Blog

Pôst 21 | deň 14

Príbehy Nehemiáša, Chakaljovho syna. V mesiaci kislev dvadsiateho roku som bol v pevnosti v Šúšane. Vtedy prišiel Chanáni, jeden z mojich bratov, s niekoľkými mužmi

Čítať blog »