Značka: zmena

CIRKEV VO SVETE – SVET V CIRKVI

BCC kázeň týždňa

Akým spôsobom môžeme ako jednotlivci či cirkev ako celok vplývať na spoločnosť (mesto), v ktorej žijeme? Veríme, že cirkev má pozitívnym spôsobom vplývať na spoločnosť skrze hodnoty evanjelia. Spôsob, akým si vplyv získať je však viac, ako dôležitý. V tejto kázni Tomáš ukazuje, ako biblický Daniel, jeden z hrdinov viery získal vplyv v babylonskej riši. … čítaj ďalej

Pôst 21 | deň 15

Blog

Vytrvajte v modlitbe, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky. Kolosanom 4:2 Je niekoľko vecí, ktoré ako ľudia máme spoločné. Napríklad to, že sa snažíme vyhnúť utrpeniu a dosiahnuť šťastie. Ľahko si zvykneme na aktuálny stav, v ktorom žijeme, teda aj na to, čo by sme povedali, že je šťastie. Ak máme pocit, že štandard, v … čítaj ďalej

Pôst 21 | deň 14

Blog

Príbehy Nehemiáša, Chakaljovho syna. V mesiaci kislev dvadsiateho roku som bol v pevnosti v Šúšane. Vtedy prišiel Chanáni, jeden z mojich bratov, s niekoľkými mužmi z Judska. Spytoval som sa ich na zvyšok Židov, ktorí sa už vrátili zo zajatia, a na Jeruzalem. Odpovedali mi: Zvyšok tých, čo sa vrátili zo zajatia, je v tamojšej … čítaj ďalej

Rastúca Cirkev

BCC kázeň týždňa

Jedna z charakteristických čŕt Cirkvi je to, že potrebuje rásť. Cirkev bola stvorená k rastu. Cirkev rastie (a bude rásť) bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie. Rast Cirkvi nemožno zastaviť. Ak ho potlačíme na jednom mieste tak prepukne inde. Dôvod, prečo Cirkev rastie je jednoduchý. Ježiš Kristus ju buduje. V tejto kázni nás … čítaj ďalej

Buď, alebo

BCC kázeň týždňa

Niekedy v živote prichádzame na križovatky, keď sa potrebujeme rozhodnúť, ako ísť ďalej. Neexistuje stredná cesta. Mojžiš sa dostal na takúto križovatku, keď mal 80 rokov. Mohol krásne dožiť svoj dobrý život, ale niekde hlboko v ňom bolo Božie volanie, že je niečo viac, čo môže urobiť. Biblia ho spomína viac ako 1000 krát a … čítaj ďalej

Učíme sa z našich chýb

BCC kázeň týždňa

O kráľovi Dávidovi je známe, že to bol človek podľa Božieho srdca. Nikdy nebol porazený v boji, vládol s modlitbou, bol upevnený vo viere v mocného Boha, za jeho vlády bol zjednotený izraelský národ a teritórium Izraela bolo zväčšené až 10-násobne. Napriek jeho skvelému začiatku a úspechom sa Dávid dopustil pádu, ktorého následky mali ďalekosiahly … čítaj ďalej