Značka: hriech

MÔŽE ČLOVEK ŽIŤ BEZ BOHA?

BCC kázeň týždňa

Will Durant, americký spisovateľ a filozof priznáva, že najväčšou otázkou našich dní je otázka, či môže človek žiť bez Boha. A samozrejme, že sme slobodní ľudia a môžeme žiť bez Boha, ale aký to je život. V dnešnej kázni si budeme čítať Pavlovu kázeň v aeropágu v Aténach. Budeme vidieť ako jeho slová odpovedajú na … čítaj ďalej

EVANJELIZÁCIA AKO ŽIVOTNÝ ŠTÝL

BCC kázeň týždňa

Evanjelium je doslova „dobrá správa“. Je to správa o tom, že Ježiš Kristus nás svojou smrťou na kríži zmieril s Bohom. Evanjelizovať (šíriť túto dobrú správu) je nie len našou povinnosťou, ale aj výsadou. Pavol apoštol píše veľmi radikálne, že „on sa nehanbí za evanjelium, lebo je mocou Božou na spasenie každému, kto uverí“. Každý … čítaj ďalej

Pôst 21 | deň 19

Blog

Keď však Izrael zosilnel, donútil Kanaánčanov k robotám, vyhnať ich nevládal. Efrajim nevyhnal Kanaánčanov, ktorí bývali v Gézere. Kanaánčania zostali bývať medzi nimi. ‭‭Sudcov‬ ‭1:28-29‬ ‭ Ak sa zamyslíme nad týmto veršom v kontexte celého príbehu, tak by bolo vhodné miesto slova „nevládal“ použiť slovo „nechcelo sa„. Môžeme sa domnievať prečo. Možno v tom videli … čítaj ďalej

Transformácia hriešnika

BCC kázeň týždňa

Ježiš je známy aj svojou schopnosťou transformácie hriešnika na oddaného nasledovníka. Náš hosť, Miro Tóth z Nitry vykladá známy príbeh z evanjelia Jána 8, kde sa píše o obvinení ženy pristihnutej pri cudzoložstve. Vidíme tu, že hriech ťa vždy zoberie ďalej, ako si bol ochotný zájsť, podrží dlhšie, ako si sa bol ochotný zdržať a … čítaj ďalej