Téma: vytrvalosť

Blog

Pôst 21 – deň 21

Pôstne obdobie sa končí a život pokračuje ďalej. Pevne verím, že si zažil jedinečný čas v Božej blízkosti ako ja. Pri pohľade späť na posledných 21 dní konštatujem jednoduché “nemenil by som, priam by som bol ešte radikálnejší”.

Čítať blog »
Blog

Pôst 21 – deň 14

Nie som veľmi športový fanúšik nesledujem prenosy, nemám obľúbené tímy a pri väčšine športov ani nepoznám presné pravidlá. Podľa dnešného textu však usudzujem, že apoštol Pavel sa celkom v súdobom športe vyznal, teda minimálne behu rozumel.

Čítať blog »
Blog

Pôst 21 – deň 12

Generácia Izraelitov, ktorých Boh vyviedol z Egypta, sa stala svedkom asi najväčších zázrakov v dejinách ľudstva. Boli pri tom, keď Hospodin zoslal na Egypťanov žaby, kobylky, komáre … videli krvavé vody Nílu, videli Egypťanov pochovávať svojich prvorodených, prešli suchou nohou po dne Červeného mora.

Čítať blog »
Blog

Pôst 21 – deň 10

Každý z nás má spoločný východiskový bod. Bod, v ktorom sme sa rozhodli nasledovať Ježiša ako svojho Spasiteľa. Máme spoločný cieľ, avšak nie spoločnú cestu na štartovú čiaru.

Čítať blog »
Blog

Pôst 21 – deň 8

Sme súčasťou Kristovho tela, čo znamená, že musíme bežať všetci spolu. Ak sa tento týždeň postíš, nie si ani v tom sám, pridávaš sa k ďalším v BCC a tiež ku kresťanom vo svete.

Čítať blog »
Blog

Pôst 21 – deň 3

Život kresťana je ako život bežca. Starosti tohoto sveta a hriech sú zvyčajne hlavné príčiny, ktoré nás brzdia a spomaľujú náš beh po vytýčenej Božej ceste. Na tejto Božej ceste si nemôžeme presadzovať svoju vôľu, ale musíme sa učiť v pokore a poslušnosti nasledovať príklad Pána Ježiša Krista vo všetkom.

Čítať blog »