Archív: január 2018

Blog

Pôst 21 | deň 12

A všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho ďakujte Bohu Otcovi. Kolosanom 3:17 Okolo nás je stále

Blog

Pôst 21 | deň 11

Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista a o láske,

Blog

Pôst 21 | deň 10

Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Zjavenie 2:4 Prvá láska. Prvotná vášeň. Aké je to krásne, keď sa človek zaľúbi.

Blog

Pôst 21 | deň 9

Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. Veď každý, kto prosí, dostáva, kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klope, sa otvorí.

Blog

Pôst 21 | deň 8

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach! Matúš 5:16 Nemusíte urobiť veľa,

Blog

Pôst 21 | deň 7

Hospodin znova zavolal na Samuela. Ten vstal, zašiel k Élimu a povedal: Tu som, lebo si ma volal. Odvetil: Nevolal som ťa, syn môj. Choď

Blog

Pôst 21 | deň 6

Zavčasu nadránom, ešte za tmy, vstal a vyšiel, odišiel na osamelé miesto a tam sa modlil. Marek 1:35 V roku 2017 sme skontrolovali svoje mobilné

Blog

Pôst 21 | deň 5

Utíchnite a poznajte, že ja som Boh, som vyvýšený medzi národmi, vyvýšený na zemi! Žalm 46:11 Byť ticho. A čakať. To sú snáď dva z

Blog

Pôst 21 | deň 4

Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť, volajte ho, dokiaľ je nablízku. Izaiáš 55:6 Život v Bratislave je rýchly, plný možností, udalostí a informácií, ktoré si