Archív: január 2018

Blog

Pôst 21 | deň 21

Ježiš sa vrátil od Jordána plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. Počas týchto dní nič nejedol, až

Blog

Pôst 21 | deň 20

Posväť ich v pravde; tvoje slovo je pravda! Ján 17:17 Predpokladám, že si nasledovník Krista a teda Pán Ježíš je Tvoj Spasiteľ a Pán. Ako

Blog

Pôst 21 | deň 19

Keď však Izrael zosilnel, donútil Kanaánčanov k robotám, vyhnať ich nevládal. Efrajim nevyhnal Kanaánčanov, ktorí bývali v Gézere. Kanaánčania zostali bývať medzi nimi. ‭‭Sudcov‬ ‭1:28-29‬

Blog

Pôst 21 | deň 18

Raz som sa rozhodol stráviť deň pôstu v Pustovni voňavých borovíc. Nasledoval som pravidlá, ktoré sú na stránke uvedené vrátane toho posledného: “Pred príchodom do

Blog

Pôst 21 | deň 17

On povedal: Poď! Peter vystúpil z lode, kráčal po vode a šiel k Ježišovi. Matúš 14:29 Máš oblasť vo svojom živote, o ktorej vieš, že

Blog

Pôst 21 | deň 16

NAVŽDY Ťa budem ľúbiť NIČ mi v tom nezabráni KAŽDÝ to bude môcť vidieť VŠADE ponesiem Tvoju zvesť NIKTO ma nezastaví NIKDE sa neskryjem VŠETKO

Blog

Pôst 21 | deň 15

Vytrvajte v modlitbe, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky. Kolosanom 4:2 Je niekoľko vecí, ktoré ako ľudia máme spoločné. Napríklad to, že sa snažíme vyhnúť

Blog

Pôst 21 | deň 14

Príbehy Nehemiáša, Chakaljovho syna. V mesiaci kislev dvadsiateho roku som bol v pevnosti v Šúšane. Vtedy prišiel Chanáni, jeden z mojich bratov, s niekoľkými mužmi

Blog

Pôst 21 | deň 13

Hospodinov anjel sa mu zjavil a oslovil ho: Hospodin s tebou, odvážny hrdina! Sudcov 6:12 Boh poslal svojho anjela za mužom z bezvýznamného rodu uprostred