Mesiac: január 2018

PÔST OD KOMFORTU

BCC kázeň týždňa

Biblia veľmi jasne hovorí, že Boh nás požehnal všetkým duchovným požehnaním v Kristovi Ježišovi. Z toho vyplýva, že už si požehnaný. Boh nás však nepožehnal len kvôli nám samým. Požehnal nás, aby sme takisto boli požehnaním pre iných. Samuel nás v tejto kázni vyzýva, aby sa náš komfort nestal pre nás akousi pascou. Vypočujte si … čítaj ďalej

Pôst 21 | deň 21

Blog

Ježiš sa vrátil od Jordána plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. Počas týchto dní nič nejedol, až celkom vyhladol. Lukáš 4:1-2 Ježiš začína svoju verejnú službu jednoducho tým, že ho Svätý Duch vedie na púšť, kde sa 40 dní postil. 40 dní je naozaj veľa. Ak doslova … čítaj ďalej

FEBRUÁR 2018

BCC BULLETIN

Náš pravidelný mesačný informačný bulletin, ktorý rozdávame vždy začiatkom mesiaca v tlačenej forme je vám po novom k dispozícii aj vo forme digitálnej. Vo formáte PDF si ho môžete stiahnuť jednoduchým kliknutím na text nižšie.

Pôst 21 | deň 20

Blog

Posväť ich v pravde; tvoje slovo je pravda! Ján 17:17 Predpokladám, že si nasledovník Krista a teda Pán Ježíš je Tvoj Spasiteľ a Pán. Ako Spasiteľ Ti zaručuje večnosť plnú radosti, kde nebudeš mať už žiadne trápenie. A keďže je aj Tvojím Pánom rozumieš dobre, že nasledovať Ho znamená poslúchať Jeho slová. Určite si počul … čítaj ďalej

Pôst 21 | deň 19

Blog

Keď však Izrael zosilnel, donútil Kanaánčanov k robotám, vyhnať ich nevládal. Efrajim nevyhnal Kanaánčanov, ktorí bývali v Gézere. Kanaánčania zostali bývať medzi nimi. ‭‭Sudcov‬ ‭1:28-29‬ ‭ Ak sa zamyslíme nad týmto veršom v kontexte celého príbehu, tak by bolo vhodné miesto slova „nevládal“ použiť slovo „nechcelo sa„. Môžeme sa domnievať prečo. Možno v tom videli … čítaj ďalej

Pôst 21 | deň 18

Blog

Raz som sa rozhodol stráviť deň pôstu v Pustovni voňavých borovíc. Nasledoval som pravidlá, ktoré sú na stránke uvedené vrátane toho posledného: „Pred príchodom do pustovne vždy urob takúto vec: Nájdi človeka, ktorým opovrhuje tento svet a buď spolu s ním 1-2 hodiny, tak ako uznáš za vhodné.” Cestou do pustovne som sa teda zastavil … čítaj ďalej