Mesiac: január 2019

Pôst 21 – deň 15

Blog

Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Židom 12:2 Výzvou pre tento nastávajúci rok je správne zameranie nášho pohľadu. Na čo sa ľudia mnohokrát pozerajú sú problémy, ťažkosti, pominuteľné veci, alebo sa pozerajú na ľudí, ktorí nás môžu zmiasť, alebo zviesť z nášho správneho zamerania sa na Pána. Písmo hovorí, že prorok Ezechiel … čítaj ďalej

Pôst 21 – deň 14

Blog

Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dostáva cenu? Bežte tak, aby ste ju dosiahli. Veď každý pretekár sa zdržiava všetkého; oni to robia preto, aby získali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Ja teda bežím nie akoby bez cieľa a zápasím nie ako ten, kto udiera do prázdna. Ale … čítaj ďalej

Pôst 21 – deň 13

Blog

Poznáte ľudí, ktorí sledujú športové udalosti cez obrazovku, ale sami sa nikdy nezapoja, nevybehnú na trávnik, nejdú si zabehať, lyžovať či bicyklovať? Pri obrazovkách sú veľkí odborníci a dobre vedia, ako by sa to malo robiť, ale sami sa do hry nezapájajú. Alebo medikov, ktorí dobre vedia čo cigarety robia s ľudským telom, ale aj … čítaj ďalej

Pôst 21 – deň 12

Blog

Generácia Izraelitov, ktorých Boh vyviedol z Egypta, sa stala svedkom asi najväčších zázrakov v dejinách ľudstva. Boli pri tom, keď Hospodin zoslal na Egypťanov žaby, kobylky, komáre … videli krvavé vody Nílu, videli Egypťanov pochovávať svojich prvorodených, prešli suchou nohou po dne Červeného mora. Hospodin ich kŕmil mannou a prepelicami a na púšti tíšil ich … čítaj ďalej

Pôst 21 – deň 11

Blog

… vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou. Víťazstvo v bežeckom závode je, rovnako ako v boji, založené na troch pilieroch: tréning, disciplína a odhodlanie. Takmer žiaden závod, či boj, snáď okrem šprintu na 60 metrov, sa nerozhoduje v úvode, keď sú všetci plní síl. Prvým sitom, ktoré oddeľuje víťazov od porazených, je sito tréningu. … čítaj ďalej

Pôst 21 – deň 10

Blog

Bratia, ja si nenamýšľam, že som to už získal, ale len jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou a usilujem sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu pre cenu nebeského Božieho povolania v Kristovi Ježišovi. Filipským 3:13-14 Každý z nás má spoločný východiskový bod. Bod, v ktorom sme sa rozhodli … čítaj ďalej