Archív: január 2021

Blog

Zrnko múdrosti – deň 21

Múdrosť sa neskloní pod tlakom urgencie urobiť hocijaké rozhodnutie, ale skloní sa pred Bohom, aby urobila najlepšie rozhodnutie.

Blog

Zrnko múdrosti – deň 20

Modli sa dnes aby si mohol v múdrosti Božej konať dobro voči iným. A preto heslom dneška je: nie len sýty intelekt, ale aj sýty blížny hovorí o tvojej múdrosti.

Blog

Zrnko múdrosti – deň 19

Ako vieš čo je správne? Čo je múdre urobiť v konkrétnej situácii? Ako sa zachovať? Odkiaľ čerpáš inšpiráciu, múdrosť? Kde hľadáš vzory pre svoj život?

Blog

Zrnko múdrosti – deň 18

Často, keď sa zamýšľam nad tým, ako jednoduché to urobil Boh pre človeka stretnúť sa s Ním, ako s Otcom, je mi to až čudné. Nie tisíce podmienok, nie rituály, obete, zložité vzorce správania, ktoré tomu musia predchádzať.

Blog

Zrnko múdrosti – deň 17

Čo je múdrosť? Je to encyklopedická vedomosť? Vysoké IQ a prenikavá bystrosť? Alebo je definovaná množstvom informácií, ktoré máme?

Blog

Zrnko múdrosti – deň 16

Nečakaj na to, že budeš Bohu slúžiť až keď budú všetky Tvoje problémy vyriešené. Pozdvihni svoj zrak, modli sa a žehnaj tým, ktorí to potrebujú a Boh pohne nie len nimi, ale aj tebou!

Blog

Zrnko múdrosti – deň 15

Jób je pre mňa vzorom. Jeho viera a teológia sa nemenila podľa jeho okolností. Veril Bohu, v Jeho dobrotu a zvrchovanosť.

Blog

Zrnko múdrosti – deň 14

Keď som bol teenager a niekto mi ukrivdil, ťažko som to znášal a mal som potrebu sa niekomu vyžalovať. Keď vstúpil do môjho života Boh učil som sa odovzdať krivdu Jemu.