Myslieť z pohľadu večnosti

BCC kázeň týždňa

Žijeme v dobe neustáleho tlaku, stresu a okolností, ktoré nám často bránia zastaviť sa. Avšak Boh nás volá, aby sme v nádeji a dôvere pozreli na neho a dokázali tak vidieť veci z pohľadu večnosti. V tejto kázni spojenej so svedectvom Doda Tuchyňu nás Pasho Zsolnai prevádza troma oblasťami, v ktorej nás zmena myslenia pomôže … čítaj ďalej

Život podľa pravidiel a zákonov

BCC kázeň týždňa

Na počiatku, keď Boh stvoril človeka, dal človeku len jedno pravidlo. Pravidlá sú v živote dôležité. Potrebujeme ich, aby sme nezažívali chaos či žili v neporiadku. Niekedy nám však pravidlá nie len pomáhajú, ale nás aj obmedzujú. Obzvlášť vtedy, ak pravidlá nepoznáme či o nich nevieme. Porušenie pravidiel nám však vie aj pomôcť analyzovať naše … čítaj ďalej

Boh údolí

BCC kázeň týždňa

V tejto kázni nám Tomáš pomáha zmeniť myslenie v našom pohľade na rôzne ťažké okolnosti a situácie v živote. Na tzv. „vrchoch“ života zažívame tie úžasné momenty, na ktoré radi spomíname. Realita života je však taká, že väčšinu času strávime v tzv. „údoliach“ života. To však nie je nevyhnutne zlé a ani to nemusí znamenať, … čítaj ďalej

Pokoj v mysli

BCC kázeň týždňa

Dnešnú kázeň v rámci novej série „Myslel som si …“ priniesla vzácna priateľka z Kanady, Gabi Rienas. Náš mozog má tendenciu byť veľmi hlučný. Naša myseľ je väčšinu času aktívna. A veľmi často bez nášho povolenia. Naša myseľ doslova nemá rada vákuum a tak sa snaží zaplniť tieto prázdne miesta čímkoľvek. Ak sa nenaučíme ovládať … čítaj ďalej

Zostať verný Bohu

BCC kázeň týždňa

V tejto kázni nás Sheldon Armitage zavedie do veľmi známeho príbehu zo Starej zmluvy. Je to príbeh o Danielovi a jeho troch priateľoch z biblickej knihy Daniel, kapitola 3. Ako byť verný Bohu nie len pre naše vlastné dobro, ale aj pre dobro ľudí okolo nás? Tento príbeh nám ukazuje práve na to, ako zostať … čítaj ďalej

Vernosť Božia – je pre každého?

BCC kázeň týždňa

Keď už vieme o Božej vernosti veľmi často nám vyvstáva ďalšia praktická, dôležitá a osobná otázka. Je naozaj vernosť Božia pre každého a týka sa to aj mňa? Dnes sa pozrieme na dve kľúčové oblasti pre zažitie Božej vernosti v našom osobnom živote. Prvou je spoločenstvo – vzťah s Ním. Boh je verný a jeho … čítaj ďalej