BLOG

Zuzka Božíková

Zrnko múdrosti – deň 12

Občas mám pocit, že čakáme na to, že nás Pán Boh bude zabávať, keď máme byť trpezliví. Avšak máme možnosť si vybrať aj ten iný údel. Vybrať si premenenú myseľ múdrosťou, ktorá rozjasňuje človeku tvár.

Čítaj blog »
Zuzka Božíková

Zrnko múdrosti – deň 11

Staré príslovie hovorí: “Kameň sa brúsi kameňom”. V živote stretávame rôznych ľudí, avšak len my sa vieme rozhodnúť, ktorí nám zostanú cudzí a ktorých si pustíme tak blízko, že sa z nich stanú bratia alebo sestry.

Čítaj blog »
Zuzka Božíková

Zrnko múdrosti – deň 10

Toľkokrát v živote sa mi stalo, že som Bohu povedala – “Kedy sa už toto obdobie skončí?” “Prečo nie som ešte inde?” Mám pocit, že príliš často sa sťažujeme Bohu a pozeráme sa na budúcnosť.

Čítaj blog »
Zuzka Božíková

Zrnko múdrosti – deň 9

Pán Boh nás stvoril so zámerom, s povolaním. Začalo to už pri Adamovi a Eve, keď dostali za úlohu pomenovať zvieratá a starať sa o záhradu Eden.

Čítaj blog »
Anna Armitage

Zrnko múdrosti – deň 8

Príslovia nás učia veľmi veľa o skutočnom priateľstve. Zároveň nám táto vzácna kniha detailne opisuje kontrast medzi múdrosťou a bláznovstvom (hlúposťou) v ľudskom počínaní.

Čítaj blog »
Anna Armitage

Zrnko múdrosti – deň 7

Božia múdrosť nás nabáda k životu v pokojných vzťahoch. Samozrejme, nie vždy je možné vyhnúť sa určitým konfliktom či výmene názorov medzi ľuďmi.

Čítaj blog »
Sheldon Armitage

Zrnko múdrosti – deň 6

Reklama je postavená na myšlienke, že náš život nie je dosť dobrý. Sme v nej porovnávaní s ľuďmi, ktorí sa zdajú byť bohatšími, šťastnejšími a atraktívnejšími ako my.

Čítaj blog »
Sheldon Armitage

Zrnko múdrosti – deň 5

Kapitoly 1–9 v knihe Prísloví nás povzbudzujú, aby sme hľadali a získavali múdrosť. Niekedy sa môže zdať, že iba zopár špeciálnych, duchovných a bystrých ľudí dokáže v skutočnosti získať ozajstnú múdrosť. Ale čo my, „obyčajní ľudia?“

Čítaj blog »
Monika Zsolnaiová

Zrnko múdrosti – deň 4

Boh sa pred nami neschováva, ale opak, hovorí, že je pripravený byť našim Radcom, je nás ochotný navigovať, chce nám dať múdrosť a urobiť naše cesty priamymi.

Čítaj blog »