BLOG

Pôst21 | deň 9

“Hovorím teda a dosvedčujem v Pánovi toto: Nežite už tak, ako žijú pohania v márnosti svojho zmýšľania, so zatemnenou mysľou, odcudzení Božiemu životu pre ich

Čítaj blog »

Pôst21 | deň 8

“A tak teda už nie ste cudzinci a prišelci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny.”  Efezským 2:19 Boh sa rozhodol predstaviť sa predovšetkým

Čítaj blog »

Pôst21 | deň 7

“Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala

Čítaj blog »

Pôst21 | deň 6

“Posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa.

Čítaj blog »

Pôst21 | deň 5

“Na otázku: Prečo sa tak zachoval Hospodin k tejto krajine a k tomuto domu?, dostanú odpoveď: Pretože opustili Hospodina, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol

Čítaj blog »

Pôst21 | deň 4

“Dajte si pozor na falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnútri sú to draví vlci. Po ovocí ich poznáte. Vari oberajú

Čítaj blog »

Pôst21 | deň 3

“Ja Ťa však stále očakávam a stále viac Ťa budem chváliť. Moje ústa budú rozprávať o Tvojej spravodlivosti, každý deň o Tvojich spásnych skutkoch, aj

Čítaj blog »

Pôst21 | deň 2

“Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a bude vám odpustené! Dávajte a bude dané aj vám — mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a

Čítaj blog »

Pôst21 | deň 1

“Tí však, ktorí očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly stúpajú na krídlach, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa.”  Izaiáš 40: 31 Kresťanstvo

Čítaj blog »